JONGleren in het verkeer

JONGLeren in het verkeer is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun (professionele) opvoeders.
Baby’s, peuters en kleuters pikken ongemerkt al veel op over verkeersregels en -gedrag. Het is belangrijk dat wij dit stimuleren.
De kern van dit programma bestaat uit verkeersthemaweken (tussen de 3 en 6 weken) voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de opvoeders. Organisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen) krijgen een instructie en een goed gevulde themakist.

JONGleren in het verkeer is ontwikkeld door de Regionale Organen Verkeersveiligheid (ROV’s) in Utrecht en Limburg en wordt door Vebe Media uitgevoerd in de Provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. In Gelderland werkt Vebe Media samen met Edux Onderwijspartners. Bureau De Groot Volker voert het programma uit in de Provincie Limburg, Utrecht en Zeeland.


afbeelding Jongleren in het verkeer

Jongleren in het Verkeer geeft handvatten en tips voor verkeerseducatie en een verkeersveilige opvoeding van jonge kinderen aan pedagogisch medewerkers en ouders en heeft de volgende doelen:

  • Jonge kinderen stap voor stap laten kennismaken met het verkeer;Ouders bewust maken van de beperking
  • en van hun kinderen en het belang van de eigen voorbeeldfunctie.

Jongleren in het Verkeer bezoekt jaarlijks kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in heel Nederland.

Vebe Media voert de volgende projecten uit op het gebied van verkeerseducatie

Basisprogramma Jongleren in het verkeer

– Leidster- en leerkrachtinstructie
– Materiaal en hulpmiddelen
– Ouderbijeenkomst op locatie
– Online ouder-quiz en nieuwsbrief

Inspiratiebijeenkomst fiets

De Inspiratiebijeenkomst fiets is ontwikkeld door Edux Onderwijspartners en wordt door Vebe Media in verschillende provincies uitgevoerd als vervolg op het project Jongleren in het verkeer. In een interactieve bijeenkomst delen leerkrachten en pedagogisch medewerkers ideeën met elkaar uit om verkeersweken rondom het thema fiets uit te voeren.

Van school naar BSO

Vanaf een bepaalde leeftijd lopen of fietsen kinderen zelfstandig naar school. Dit kan ook een moment zijn om zelfstandig van school naar de BSO te lopen of te fietsen. Deze route is vaak minder bekend dan de route van school naar huis. Belangrijk dus, om deze route eerst een aantal keren goed te oefenen. Met het project Van school naar BSO krijgen pedagogisch medewerkers en kinderen, onder begeleiding van een verkeersjuf, handvatten om de route van school naar BSO veilig te kunnen lopen of fietsen.