Vanuit Jongleren in het verkeer, verschijnt een nieuw voorleesboek voor jonge kinderen en hun ouders. Uit onderzoek is bekend dat het effect van ontwikkeling stimulerende activiteiten  groter is als ouders belangstelling tonen voor wat een kind heeft gedaan op het kinderdagverblijf of school. Activiteiten zoals samen lezen en praten over de activiteiten dragen hieraan bij. (Bakker e.a. 2013).
 


Als aanvulling op JONGleren in het verkeer is daarom het prentenboek JIP en meneer Jaap ontwikkeld. Het boekje is bedoeld voor 2 tot 5 jarigen. De kinderen krijgen een boekje en ouders lezen het verhaaltje voor. Aan het eind van het boekje staat: “Ik beloof het goede voorbeeld te geven”. Als ouder en kind de belofte ondertekenen en het boekje meebrengen naar het kinderdagverblijf/school krijgt het kind als beloning een gouden Jip sticker (Bij elk boekje leveren we een sticker).   Enkele gemeenten hebben de conceptversie van het boekje ontvangen. Op grond van de feedback is de inhoud verder verbeterd.  
 
Gemeenten die meer informatie willen of boekjes willen bestellen kunnen contact opnemen met Vebemedia:  info@vebemedia.nl