“Papa, het licht is rood, je moet stoppen.” “Mama, ik heb mijn gordel nog niet om”. Kinderen denken ineens actief mee in het verkeer. Op peuterspeelzaal en basisschool De Finnjol in Lelystad is de afgelopen weken met het project Jongleren in het verkeer hard gewerkt aan het thema verkeer. Tijdens het project maken jonge kinderen spelenderwijs kennis met verkeer.

Op vrijdagochtend 26 januari werd het thema op ludieke wijze afgesloten met een goochelact. Anton Maris, van de gemeente Lelystad, wist de kinderen te boeien met een gedachtenbox. Door heel hard te denken veranderden blanco A4-vellen in mooie verkeersbewijzen. De kinderen kregen deze uitgereikt door wethouder John van den Heuvel bij een zebrapad. Niet zonder reden, want op school en op de peuterspeelzaal heeft het oversteken centraal gestaan. De kinderen zongen dan ook enthousiast het overstekenlied voor hun ouders. Voor het oefenen op het schoolplein kon de school gebruik maken van het VVN-schoolpleinpakket van de gemeente. Dit pakket kan door alle scholen in Lelystad worden ingezet voor verkeerslessen. Na afloop was er een ouderbijeenkomst en konden de ouders van de kinderen meer leren over de beperkingen die kinderen hebben bij deelname aan het verkeer. Ook was er aandacht voor de nieuwe normen voor autostoeltjes die in juni 2018 gaan gelden. Een vader na afloop: “ik dacht dat ik al veel wist, maar heb echt nieuwe dingen gehoord, waar ik wat mee kan.”

 

 

 

 

 

 

Verkeer voor jonge kinderen

Onderzoek toont aan dat wanneer je op jonge leeftijd actief deelneemt aan het verkeer, en ervaring opdoet, dit een gunstig effect heeft op veilige verkeersdeelname op latere leeftijd. We weten: kinderen leren door te imiteren. Wat doet een kind bijvoorbeeld als een ouder steeds door rood licht loopt, de mobiel gebruikt in het verkeer of geen gordel draagt? Grote kans dat een kind dit gedrag nu of later kopieert en daarmee onnodige risico’s loopt. Maar niet alleen de voorbeeldfunctie van ouders is van belang, vaak zijn ouders zich onvoldoende bewust van de fysieke beperkingen van kinderen en worden kinderen te vroeg “losgelaten” in het verkeer.  Wist u bijvoorbeeld dat kinderen tot 9 à 10 jaar een “kokerblik” hebben en dus niet goed vanuit hun ooghoeken kunnen kijken?

Toename verkeersgewonden onder kinderen

Het aantal ongelukken met kinderen is in vier jaar tijd met 18 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Van begin 2014 tot eind augustus 2017 waren meer dan 20.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar betrokken bij ongevallen. 9500 van hen worden ook gezien als verkeersslachtoffer.  De meeste ongevallen met kinderen vinden plaats op schooldagen. Om ongelukken met kinderen te voorkomen is het belangrijk om veel met kinderen te oefenen en de beperkingen te kennen.

JONGleren in het verkeer wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland. Meer informatie vindt u op facebook.com/verkeerseducatie