Wethouder Gerrit van Dijk ontvangt de nieuwkomers voor de voorlichting verkeer

Voor nieuwkomers in Nederland, is het verkeer soms nog lastig. Zeker wanneer je ook nog eens met kleine kinderen in het verkeer bevindt, is dit soms een hele uitdaging. Dat zag ook Gerdien Steenbergen, taaldocent in de gemeente Heerde. Dus toen zij hoorde van het programma Jongleren in het verkeer van Vebe Media heeft ze gevraagd of deze voorlichting ook voor haar cursisten gegeven kon worden. “De meeste van onze cursisten hebben nog kleine kinderen die het project op school hebben gevolgd. Ook deze ouders willen hun kinderen graag veilig naar school helpen. Een voorlichting als deze helpt daarbij.”

Samenwerking op lokaal niveau

Voor de bijeenkomst werd contact gezocht met de lokale VVN-afdeling en wethouder Gerrit van Dijk om aanvullende informatie te kunnen aanbieden. Wethouder Gerrit van Dijk reikte namens VVN en de gemeente de brochure “Verkeer in Nederland – veilig lopen en fietsen” uit. Deze brochure informeert mensen die net in Nederland wonen over het verkeer in ons land. De brochure brengt de belangrijkste regels in beeld. De toelichting is in het Arabisch, Engels, Frans en Tigrinya. Gerrit van Dijk legde uit dat de gemeente Heerde, goed voor al haar inwoners wil zorgen. “Wij begrijpen dat u hier ook aan het verkeer moet wennen en helpen u graag om meer over het verkeer te leren.”

Jonge kinderen in het verkeer

Voor deze groep jonge ouders, was er verder informatie over hoe jonge kinderen leren in het verkeer. Onderzoek toont aan dat wanneer je op jonge leeftijd actief deelneemt aan het verkeer, en ervaring opdoet, dit een gunstig effect heeft op veilige verkeersdeelname op latere leeftijd. We weten: kinderen leren door te imiteren. Wat doet een kind bijvoorbeeld als een ouder steeds door rood licht loopt, de mobiel gebruikt in het verkeer of geen gordel draagt? Grote kans dat een kind dit gedrag kopieert en daarmee onnodige risico’s loopt. Maar niet alleen de voorbeeldfunctie van ouders is van belang, vaak zijn ouders zich onvoldoende bewust van de fysieke beperkingen van kinderen en worden kinderen te vroeg “losgelaten” in het verkeer. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen tot 9 à 10 jaar een “kokerblik” hebben en dus niet goed vanuit hun ooghoeken kunnen kijken?

Toename verkeersgewonden onder kinderen

Het aantal ongelukken met kinderen is in vier jaar tijd met 18 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Van begin 2014 tot eind augustus 2017 waren meer dan 20.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar betrokken bij ongevallen. 9500 van hen worden ook gezien als verkeersslachtoffer. De meeste ongevallen met kinderen vinden plaats op schooldagen. Om ongelukken met kinderen te voorkomen is het belangrijk om veel met kinderen te oefenen en de beperkingen te kennen.

JONGleren in het verkeer wordt in Heerde uitgevoerd door VebeMedia en mogelijk gemaakt door de gemeente Heerde en het ROV Oost-Nederland. Meer informatie vindt u op https://jonglereninhetverkeer.nl/l of facebook.com/verkeerseducatie.