Leren fietsen gaat niet vanzelf. Kinderen moeten veel oefenen en voordat zij fietsend in het verkeer mee kunnen, moeten zij de nodige vaardigheden opdoen. De nieuwe Inspiratiebijeenkomst Fiets helpt bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en heeft al tot mooie praktijklessen geleid. De Inspiratiebijeenkomst Fiets is het vervolg op de Jongleren in het verkeer en heeft tot doel de fietsvaardigheid van jonge kinderen te bevorderen.

Het belang van ervaring opdoen in het verkeer

Kinderen leren steeds later goed fietsen omdat zij steeds vaker met de auto naar school worden gebracht. Zij doen daardoor onvoldoende ervaring op in het verkeer. Daar komt bij dat de chaos rond school met het autoverkeer toeneemt. Jongleren in het verkeer zet zich in om leerkrachten te enthousiasmeren om actief aan de slag te gaan met fietsvaardigheid. Wij stimuleren leerkrachten om ouders bij de activiteiten te betrekken en het belang van fietsvaardigheid te promoten.

Leren fietsen met de loopfiets

Deelnemers aan de Inspiratiebijeenkomst Fiets ontvangen een tas met lesmaterialen en een Puky Loopfiets. Juist de loopfiets helpt bij het leren fietsen en stimuleert de volgende vaardigheden:

  • Evenwicht: met een loopfiets leren kinderen spelenderwijs balanceren. Allereerst beginnen zij met beide benen tegelijk af te zetten (ook wel flatsen genoemd), daarna zoeken zij daarbij het evenwicht door beide benen langer in de lucht te houden. Als vervolgstap maken zij een loopbeweging en moeten zij bij het afzetten belanceren.
  • Motoriek: om vooruit te komen, moeten kinderen, opstappen, bewegen, sturen, remmen, versnellen, balanceren en afstappen.
  • Kijkrichting: door de afwezigheid van trappers, kijken kinderen niet naar beneden, maar automatisch naar voren.
  • Inschattingsvermogen vergroten: Omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn, is het inschatten van snelheid en afstand is voor kinderen tot 9 jaar nog moeilijk. Door de loopfiets krijgen kinderen meer gevoel voor snelheid en kunnen zij hier beter mee omgaan.

De loopfiets kan al vanaf 2 jaar worden ingezet en maakt de overstap naar een fiets zonder zijwieltjes eenvoudiger. Voor kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties is er de peuterloopfiets. Basisscholen ontvangen de kleuterloopfiets.

Welleren fietsen met een loopfiets of geen fietshelm

Is het in Nederland verplicht om kinderen tot 10 jaar op de fiets een helm te laten dragen? “Was het maar waar”, verzuchten ouders regelmatig tijdens de ouderbijeenkomsten van Jongleren in het verkeer. “Ik wil mijn kind graag een helm laten dragen, maar dat is lastig wanneer de meerderheid dat niet doet.” Uit onderzoek naar de effectiviteit van fietshelmen van de Stichting Consument en Veiligheid blijkt dat jaarlijks 450 kinderen in de leeftijd van 0-9 jaar op de Eerste Hulp belanden als gevolg van een eenzijdig fietsongeval.Volgens voorzichtige studies in het buitenland kan dit aantal met ongeveer 45% dalen wanneer kinderen een fietshelm dragen.

Meer weten?

Ben u geïnteresseerd in de Inspiratiebijeenkomst Fiets of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@vebemedia.nl.