Kick-off 2018 Jongleren in het verkeer over verkeersopvoeding

Vebe Media gaat 2018 voortvarend van start met het project Jongleren in het verkeer. Voorlichters kwamen bijeen voor een inspirerende kick-off. In deze bijeenkomst niet alleen aandacht voor de inhoudelijke vernieuwingen van het project, maar ook voor publiciteit voor het project. Het doel? Zoveel mogelijk ouders van jonge kinderen bereiken en inspireren.

Nieuw! Inspiratiebijeenkomst fiets

Jongleren in het verkeer heeft de afgelopen jaren al veel basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bezocht. Op veel locaties is op enthousiaste wijze verkeerseducatie aan jonge kinderen gegeven. Een mooie vervolgstap is aandacht voor het leren fietsen. Tijdens een inspiratiebijeenkomst wordt op een interactieve manier ingegaan op het uitbreiden van het project met activiteiten gericht op het (leren) fietsen en het betrekken van ouders. Behalve nieuwe ideeën voor activiteiten, krijgen de locaties materialen, zoals een loopfiets en een prentenboek. Van het prentenboek is ook een digitale versie beschikbaar. Ouders kunnen het digitale prentenboek thuis met hun kind bekijken (ouders die niet goed kunnen lezen, kunnen zo toch verkeerssituaties bespreken). Locaties krijgen in deze bijeenkomst tips hoe ze ouders kunnen betrekken bij de activiteiten. De inspiratiebijeenkomst wordt in eerste instantie verzorgd in de provincie Gelderland. Mogelijk volgen andere provincies later.

Verkeersopvoeding mist aandacht van ouders

Uit recent onderzoek van Dr. Bert Pol van Tabula Rasa gedrag- en communicatieconsultants komt naar voren  dat verkeersopvoeding een “low interest”onderwerp is. Niet omdat ouders de veiligheid van hun kinderen niet belangrijk vinden, maar omdat ouders ervan uitgaan dat ze zonder nadenken goede aanwijzingen en het goede voorbeeld geven. Meestal gebeuren er geen ernstige ongevallen in de directe omgeving en zijn het vooral anderen die het fout doen. Daar komt bij dat we graag vermijden na te denken over minder prettige onderwerpen zoals een ongeluk.

Het goede voorbeeld in het verkeer

Veel ouders vinden van zichzelf dat ze het goed doen in het verkeer, maar in de praktijk geven ze niet altijd het goede voorbeeld. De telefoon oppakken, geen hand uitsteken, door rood rijden met de fiets, tegen de richting in fietsen; volwassenen schatten voor zichzelf in of ze dit al dan niet veilig kunnen doen. Kinderen volgen echter het voorbeeld van ouders en andere volwassenen en kunnen situaties en gevaar nog niet inschatten. Een potentieel risico dus.

Aandacht voor beperkingen van kinderen in het verkeer

Daar komt bij dat kinderen mentale en fysieke beperkingen hebben, waardoor het verkeer extra lastig is. Niet alleen het goede voorbeeld telt, maar wil je je kind opleiden tot een veilige verkeersdeelnemer, dan is veel oefenen letterlijk van levensbelang. Kennis over de beperkingen van kinderen in het verkeer en tips over het leren oversteken en fietsen helpen daarbij. Voorlichters van Jongleren in het verkeer bezoeken daarom ook in 2018 weer veel scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Verkeersopvoeding actief in de media

Tijdens de Kick-off Jongleren in het verkeer 2018 van Vebe Media hebben trainers met elkaar gebrainstormd over het genereren van free-publicity en aandacht in de sociale media. Via de locaties waar het project werd uitgevoerd werden altijd al nieuwsbrieven onder ouders verspreid, maar we zijn van mening dat we meer ouders kunnen bereiken. Tijdens deze bijeenkomst waren er volop ideeën voor leuke evenementen waarbij we politiek en de pers kunnen uitnodigen, maar ook hebben alle voorlichters een training gehad over sociale media en LinkedIn. Kortom; het komende jaar gaat u nog veel van ons horen.,